Artsenkring Halle en AZ Sint-maria Halle zamelen 4365,86 euro in voor Music For Life 15/12/2015

 Zondag 13 december organiseerde Artsenkring Halle en Omgeving en AZ Sint-Maria Halle een wandelzoektocht tvv Music For Life. De actie werd een groot succes en bracht 4365,86 euro op. De opbrengst gaat integraal naar VZW De Poel. (Een centrum voor persoonsgerichte ondersteuning van jongeren en volwassenen met een beperking)