Geconventioneerde artsen

Om de patiënt te beschermen tegen onaangename financiële verrassingen maken de ziekenfondsen afspraken met zorgverleners over de tarieven. Wie het akkoord aanvaardt, respecteert de vastgelegde tarieven.

Er zijn drie situaties mogelijk.

  • De zorgverlener aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen. Dit zijn geconventioneerde zorgverleners. Zij rekenen de officiële tarieven aan en mogen geen ereloonsupplementen vragen.
  • De zorgverlener aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen, maar rekent enkel op bepaalde plaatsen of tijdstippen het officiële tarief aan. Dit zijn gedeeltelijk geconventioneerde zorgverleners. 
  • De zorgverlener aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepaalt vrij het honorarium. Dit zijn niet-geconventioneerde zorgverleners.Zorgverleners zijn niet verplicht om toe te treden tot het akkoord met de ziekenfondsen. Ze moeten hun patiënten wel informeren over hun keuze en kunnen hun gegevens hierover zichtbaar in hun wachtkamer bevestigen.

U kunt een terugvinden of uw artse geconventioneerd is op de website van uw ziekenfonds of via de 
website van het RIZIV: https://www.riziv.fgov.be/webprd/appl/psilverpages/nl