CONSULTATIE psychologen

PSYCHOLOGEN: VOLWASSENEN

Lieven Cornillie - 0476/48.18.63
Individuele psychodynamische psychotherapie bij adolescenten, volwassenen en senioren. NL - FR .

Jaarlijks verlof: van 1 tot 7 juli 2019 en van 05 tot 31 augustus 2019


Tina Debrabandere - 0485/32.58.67
Begeleiding van jongvolwassenen met gedrags- en emotionele problemen. Systeemtherapeutische 
scholing. NL.


jaarlijks verlof: van 11 juli tot 16 augustus 2019


Inge Detandt - 0479/68.16.17 

Gedragstherapie voor volwassenen met depressieve-, angst- of psychosomatische klachten, rouw, identiteitsproblemen. NL.

jaarlijks verlof: 29/07 + 5/08 + 12/08/2019


Gunther Heymans - 0472/44.46.16 
Algemene gedragtherapie. Specifieke aandacht voor angst-, stemmings- of eetstoornissen. Burn-out. 
NL
Geert Petit - 0479/29.61.41 
Gezins- en echtpaartherapie. NL.

 

jaarlijks verlof: van 5 tot 14 juli 2019


PSYCHOLOGEN: KINDEREN EN JONGEREN

Kim Pipeleers - 0479/47.05.42 
Ervaringsgerichte therapie voor kinderen, jongeren en hun ouders/gezin. Specifieke aandacht voor psychosomatiek. NL - FR - E

jaarlijks verlof: van 3 tot 25 augustus 2019