CONSULTATIE psychologen

PSYCHOLOGEN: VOLWASSENEN 

Lieven Cornillie - 0476/48.18.63 
Individuele psychodynamische psychotherapie bij adolescenten, volwassenen en senioren. NL - FR .Tina Debrabandere - 0485/32.58.67 
Begeleiding van jongvolwassenen met gedrags- en emotionele problemen. Systeemtherapeutische 
scholing. NL.
Inge Detandt - 0479/68.16.17 

Gedragstherapie voor volwassenen met depressieve-, angst- of psychosomatische klachten, rouw, identiteitsproblemen. NL.Gunther Heymans - 0472/44.46.16 
Algemene gedragtherapie. Specifieke aandacht voor angst-, stemmings- of eetstoornissen. Burn-out. 
NL
Geert Petit - 0479/29.61.41  
Gezins- en echtpaartherapie. NL.

 PSYCHOLOGEN: KINDEREN EN JONGEREN 

Kim Pipeleers - 0479/47.05.42 
Ervaringsgerichte therapie voor kinderen, jongeren en hun ouders/gezin. Specifieke aandacht voor psychosomatiek. NL - FR - E